Frykstad Clara Elfs jernväg

Minnessten över Sveriges första järnväg för persontrafik.

Frykstad-Clara Elfs jernväg var Sveriges första järnväg för allmän trafik mellan sjön Fryken i Kil och Lyckan i Forshaga.

Den 5 maj 1849 togs det första spadtaget och den 5 september samma år kunde kung Oscar I inviga järnvägen som trafikerades mellan 1849- 1871. Frakt av passagerare, järn, skogsprodukter och spannmål.

På östra sidan om väg 714, mellan Fryksta station och Lyckan i Forshaga finns 8 kilometer banvall kvar.

För mer information kontakta: Sköna Rum Fryksta, 070-642 14 13.

Klicka här för att läsa mer om Frykstad Clara Elf 

Länk till karta 

Frykstad Clara Elfs järnvägsmuseumClara Elfs järnvägsmuseum

Vagnhall, vid södra änden av Fryken, med vagnar och andra minnen från Sveriges första järnväg för allmän trafik mellan Fryksta i Kil och Lyckan i Forshaga. Järnvägen trafikerades 1849-1871.

För besök: Nyckel kan lånas enligt anslag på vagnhallens dörr, 070-642 14 13 .

Länk till karta