Besöksservice

besöksservice.jpg

 

Det ska vara lätt att vara besökare i Kils kommun. Vi har turistinformation utspritt på flera platser runt om i kommunen. Välkommen till våra Besöksserviceplatser!

Besöksservice är en enklare form av turistinformation.
Här kan du få hjälp av kunnig personal med enklare frågor, information och broschyrer över området.

Här hittar du våra besöksserviceplatser

Café Freja, Fryksta gamla Station, 070-484 95 95.

Coop Nära Högboda, Stationsvägen 2 A, 0554-200 22.

Fagerås Pizzeria, Arvikavägen 2, 0554-69 36 97.

Frendo, Storgatan 19, 0554-405 25.

Frykenbadens camping, Frykenbaden, 0554- 409 40.

Fryksta Trädgårdscafé, Jonsbolsbacken 6, 070-650 18 46.

Kils Bibliotek, Storgatan 41, 0554-191 66.

OKQ8, Årstidsvägen 2, 0554-330 30.

Sköna Rum, Fryksta Kil, Sjöleden 9, 070- 642 14 13.

Villa Fryksta, Sjöleden 33, 070-523 67 21.

Öppettiderna är knutna till respektive ställes ordinarie verksamhet (se deras hemsida). Du känner igen platserna genom det grön-vita märket.


Kils kommuns besöksservice är del av Karlstadsregionen. Läs mer och hitta fler besöksmål i området på visitvarmland.se