Barnomsorg 1-12 år

En glad pojke som leker i en lekpark

I barnomsorgswebben kan du bland annat ansöka om eller avsluta din barnomsorgsplats.

Verksamhetens mål är, att tillsammans med föräldrar, stimulera barnens utveckling och tillgodose barnens behov av omvårdnad i form av måltider, vila, utevistelse och sysselsättning samt att möjliggöra för föräldrar att arbeta eller studera.

Ordinarie öppettider för barnomsorgen är kl 06.00 - 18.00.
Vid behov av barnomsorg andra tider så kontakta respektive förskolechef eller rektor.

Regler och rutiner

De regler och rutiner som du finner i dokumentet nedan, är fastställda av Kils kommun och ska ses som en hjälp för såväl dig som för personalen för att veta vad som gäller.

Regler, taxor och rutiner för barnomsorg

Föräldradialogen

Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldrar i Kil som har barn i åldern 0-18 år. Läs mer om Föräldradialogen.