Barnomsorg 1-12 år

En glad pojke som leker i en lekpark

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens barnomsorg. Du ansöker eller avslutar din barnomsorgsplats via e-tjänsteportalen.

Verksamhetens mål är, att tillsammans med föräldrar, stimulera barnens utveckling och tillgodose barnens behov av omvårdnad i form av måltider, vila, utevistelse och sysselsättning samt att möjliggöra för föräldrar att arbeta eller studera.

Ordinarie öppettider för barnomsorgen är kl 06.00 - 18.00.
Vid behov av barnomsorg andra tider så kontakta respektive förskolechef eller rektor.

Regler och rutiner

De regler och rutiner som du finner i dokumentet nedan, är fastställda av Barn- och utbildningsnämnden och ska ses som en hjälp för såväl dig som för personalen för att veta vad som gäller.

Regler, taxor och rutiner för barnomsorg

Föräldradialogen

Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldrar i Kil som har barn i åldern 0-18 år. Läs mer om Föräldradialogen.