Fritidshem 6-12 år

Välkommen till fritidshemmet

Kommunen erbjuder fritidshem till barn i åldrarna 6-12 år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. 

Plats i fritidshem erbjuds bara under den tid du arbetar eller studerar. När du är ledig får barnet inte vara på fritidshemmet.

Fritidshemmen i Kil är samordnade med skolan, alla fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Under fliken "Fritidshem 6-12 år" kan du se vilka avdelningar som finns på din skola.

Fritidshemmen är en pedagogisk gruppverksamhet som har till uppgift att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmen organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Regler och rutiner

De regler och rutiner som du finner i dokumentet nedan, är fastställda av Barn- och utbildningsnämnden och ska ses som en hjälp för såväl dig som för personalen för att veta vad som gäller.

Regler, taxor och rutiner för skolbarnomsorg

Du ansöker om en plats på fritidshem via vår e-tjänst  

Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens barnomsorg.

 Läs mer om vad som styr kommunens barnomsorg.