Fritidshem Dalliden

Fritidshemmet Katten Jansson

Vi har barn i åldrarna 6-7 år. Våra öppettider är 06.00 - 18.00.

Fritidsklubben Vargen

Vi har barn i åldrarna 8-11 år. Våra öppettider är 07.00-17.00. Vi samarbetar med Katten Jansson när det gäller öppning och stängning.