Fritidshem Tolita

Fritidshemmet Viltstigen

Vi är ett fritidshem som har barn i åldrarna 6–13 år. Våra öppettider är 06.00-18.00 och vårt telefonnummer är 0554-196 04.

Barnen får varje dag:  Frukost 07.30, mellanmål 14.30 och frukt ca.17.00.

Vi strävar efter att ge barnen en trygg, meningsfull och varierad dag där barnen får vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten. Vi är ute varje dag och försöker utnyttja vår närmiljö på bästa sätt.

Exempel på aktiviteter

  • Idrottshallen
  • Skogen
  • Aktivitetsgrupper
  • Kortare utflykter
  • Pyssel och spel
  • Fredagsmys