Hoppa till huvudinnehållet

Kontakt Sannerudsskolan fritidshem

Telefon och e-post

Rektor: Aron Åslund, 0554-192 36
Administratör: Pia Stenberg, 0554-195 91
Skolsköterska: Maria Werme, 0554-192 07
Specialpedagog: Lotta Perman, 0554-192 10
Kök: 0554-192 24
Tellus: 0554-193 10
Vintergatan: 0554-193 14
Kosmos: 0554-192 53

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Sannerudsskolan F-6
Fredholmsgatan 2
665 32 KIL

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Fritidshem Sannerudsskolan

Fritidshemmet är en plats för skolbarn åk F-6 att vara på före och efter skoltid medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

På Sannerudsskolan finns det tre hemvister, de heter Kosmos, Tellus och Vintergatan. Kosmos åk 3-6, Tellus åk F-2 Vintergatan åk 1-2 och grundsärskolan.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Det gör vi på Sannerudsskolan genom att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men även genom att kontinuerligt utmana och inspirera till nya upptäckter.

I undervisningen på fritids möter eleverna en stor variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Undervisningen i fritidshemmet utgår från fritidshemmets kapitel i läroplanen och den värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer som grundskolans läroplan grundas på. På fritids finns alltid någonting att göra.

Aktiviteter

Alla avdelningar har olika aktiviteter under året:

  • Skridskor
  • Utedag - skogen, lekparken
  • Pyssel och spel 
  • Fria aktiviteter
  • Idrottshallen - olika lekar, sporter och redskap

Allmänna råd för fritidshem (Skolverket)

Rektor

Aron Åslund Mejla skolans rektor.
0554-192 36

Schema