Fritidshem Sannerudsskolan

Fritidshemmet är en plats för skolbarn åk F-6 att vara på före och efter skoltid medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

På Sannerudsskolan finns det tre hemvister, de heter Kosmos, Tellus och Vintergatan. Kosmos åk 3-6, Tellus åk F-2 Vintergatan åk 1-2 och grundsärskolan.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Det gör vi på Sannerudsskolan genom att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men även genom att kontinuerligt utmana och inspirera till nya upptäckter.

I undervisningen på fritids möter eleverna en stor variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Undervisningen i fritidshemmet utgår från fritidshemmets kapitel i läroplanen och den värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer som grundskolans läroplan grundas på. På fritids finns alltid någonting att göra.

Aktiviteter

Alla avdelningar har olika aktiviteter under året:

  • Skridskor
  • Utedag - skogen, lekparken
  • Pyssel och spel 
  • Fria aktiviteter
  • Idrottshallen - olika lekar, sporter och redskap

Allmänna råd för fritidshem (Skolverket)