Vi på Fageråsens förskola

Gemensamt för oss är

  • Att ge barnen möjlighet till mycket ”fri lek” så att de kan återuppleva händelser och erfarenheter.
  • Att barnen får uppleva skaparglädje och utveckla sina sinnen genom skapande, musik och rörelselekar.
  • Att varje barn känner sig värdefullt i gruppen.

Avdelning Blåklinten

Vi har barn i åldrarna 1-3 år.

Avdelning Vallmon

Våra barn är i åldrarna 1- 3 år. Vår målsättning är att ge barnen upplevelser som väcker nyfikenhet och inspiration till lek och fortsatt lärande och att varje barn känner sig värdefull i gruppen och får utvecklas i sin egen takt.

Vårt arbetssätt: Vi använder oss av sagofigurer som ger barnen möjlighet att utveckla socialt samspel, empati, språket och sin kreativitet. Barnen får dramatisera och berätta sagor.

Besöksadress: Lundsvägen 1, Fagerås

Avdelning Lövkojan

Vi är en 5-årsavdelning som finns i lokaler i Fagerås skola.

Avdelning Prästkragen

Prästkragen är en förskola med barn 4 år. Förskolans lokaler ligger i Fagerås i friliggande lokal (modul).