Vi på Fageråsens förskola

Gemensamt för oss är

  • Att ge barnen möjlighet till mycket ”fri lek” så att de kan återuppleva händelser och erfarenheter.
  • Att barnen får uppleva skaparglädje och utveckla sina sinnen genom skapande, musik och rörelselekar.
  • Att varje barn känner sig värdefullt i gruppen.

Avdelning Blåklinten, Vallmon och Prästkragen

På dessa tre avdelningar vistas barn i ålder 1–4 år.

Avdelningarna ligger i tre separata hus men har delvis gemensam gård att vistas på. Vid öppning och stängning samarbetar de.

Avdelning Lövkojan

Lövkojan är en 5-års avdelning som ligger i skolans lokaler.