Vi på Regnbågens förskola

Välkommen till förskolan Regnbågen!

Förskolan består av 3 avdelningar.

  • GUL, för barn 1-3 år
  • RÖD, för barn 3-4 år
  • BLÅ, för barn 3-5 år

Förskolan Regnbågen är belägen i centrala Kil och har fördelen att ha närheten till både centrum och skogsmiljö, samt en stor gård indelat i 3, med olika utmaningar för varje barn.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar projekterande tillsammans med barnen. På så sätt kan vi inspirera barns nyfikenhet och undersökande. Vi är medforskande tillsammans med barnen och skapar möjligheter för varje barns lärande.

I vårt förhållningssätt stärker vi det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för barns lärande och utveckling. Arbetssättet bygger på gemensamt utforskande utifrån barnens intresse kopplat till förskolans läroplan. Våra lärmiljöer är tilltalande, tillgängliga och tydliga.

Tillgänglig förskola

Vi på förskolan Regnbågen arbetar tillsammans för att skapa en likvärdig förskola för alla barn, där vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och utvecklar tillgängligheten för alla.