Trygghetsplan

Vår vision

På förskolan Regnbågen ska alla barn känna sig trygga!
Alla barn ska känna sig lika mycket värda och lika viktiga.
Alla barn ska få känna att de är en tillgång i gruppen.
Alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.
Inget barn ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller någon form av kränkande behandling.

Här hittar du trygghetsplan för förskolan i Kils kommun.