Trygghetsplan

På Förskolan Skogsgläntan ska alla barn känna sig trygga!
Alla barn ska känna sig lika viktiga och lika mycket värda.
Alla barn ska få känna att de är en tillgång i gruppen.
Inget barn ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller någon form av kränkande behandling.

Här hittar du trygghetsplan för förskolan i Kils kommun.