Trygghetsplan

Vår vision

På Tolita förskola ska alla barn känna sig trygga! Alla barn ska känna sig lika mycket värda och lika viktiga.

Inget barn ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller någon form av kränkande behandling.

Här hittar du trygghetsplan för förskolan i Kils kommun.