Vi på Boda förskola

Avdelning Stugan

På Stugan startar barnen sin resa i Boda. Avdelningen har 1–3 åringar.

Avdelning Lyan

Avdelning Lyan har 3–5 åringar i sin verksamhet.