1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Aktuellt

Julen 2019-2020

Under perioden 2019-12-23 till 2020-01-03 kommer vi att slå ihop all förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. Förskolans verksamhet bedrivs på Mons Backe förskola och fritidsverksamheten på Dallidenskolan.

Nytt inkomsttak 2020 för maxtaxan

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerat och höjs från och med den 1 januari 2020 till 49 280 kronor.

Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst (hushållets bruttoinkomst) blir 49 280 kronor per månad.

Avgiftsnivåer 2020

Förskola/pedagogisk omsorg

 • Barn 1,   3 % av bruttoinkomsten, max 1 478 kr
 • Barn 2,   2 % av bruttoinkomsten, max 986 kr
 • Barn 3,   1 % av bruttoinkomsten, max 493 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg

 • Barn 1,   2 % av bruttoinkomsten, max 986kr
 • Barn 2,   1 % av bruttoinkomsten, max 493 kr
 • Barn 3,   1 % av bruttoinkomsten, max 493 kr

Regler, taxor och rutiner för barnomsorg

Planeringsdagar förskolepersonal

From 1 januari 2017 har vi infört planeringsdagar för personalen på våra förskolor. En dag i månaden kommer våra förskolor att ha begränsad verksamhet från kl 15:00. Datum för planeringsdagarna kommer att meddelas i god tid före varje tillfälle.

Kontakta oss