Aktuellt

App ersätter e-tjänst för förskolescheman

Från och med den 3 augusti 2020 ska du som vårdnadshavare rapportera ditt barns närvarotider på förskolan i appen Edlevo. Appen ersätter den tidigare e-tjänsten, som stängs ned. Här kan du registrera och ändra ditt barns schema på ett smidigt sätt. 

Observera - appen gäller endast förskolan. Schema för fritidshem registreras i Skola 24. 

Här kan du läsa mer om hur du går till väga. 

Nytt inkomsttak 2022 för maxtaxan

Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerat och höjs från och med den 1 januari 2022 till 52 410 kronor.

Tänk på att alltid anmäla ändrad inkomst. Höjd eller sänkt inkomst påverkar din avgift för barnomsorg.

Avgiftsnivåer 2022

Förskola

  • Barn 1,   3 % av bruttoinkomsten, max 1 572 kr
  • Barn 2,   2 % av bruttoinkomsten, max 1 048 kr
  • Barn 3,   1 % av bruttoinkomsten, max 524 kr

Fritidshem

  • Barn 1,   2 % av bruttoinkomsten, max 1 048 kr
  • Barn 2,   1 % av bruttoinkomsten, max 524 kr
  • Barn 3,   1 % av bruttoinkomsten, max 524 kr

Regler, taxor och rutiner för barnomsorg

Planeringsdagar förskolepersonal

From 1 januari 2017 har vi infört planeringsdagar för personalen på våra förskolor. En dag i månaden kommer våra förskolor att ha begränsad verksamhet från kl 15:00. Datum för planeringsdagarna kommer att meddelas i god tid före varje tillfälle.