Aktuellt

Sammanslagning sommaren 2023

Under veckorna 28, 29, 30 och 31 kommer vi att slå ihop all förskoleverksamhet till en förskola och alla fritidsverksamhet till ett fritidshem i centrala Kil. Mer information kommer under våren. 

Nytt inkomsttak 2023 för maxtaxan

Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerat och höjs från och med den 1 januari 2023 till 54 380 kronor.

Tänk på att alltid anmäla ändrad inkomst. Höjd eller sänkt inkomst påverkar din avgift för barnomsorg.

Avgiftsnivåer 2023

Förskola

  • Barn 1,   3 % av bruttoinkomsten, max 1 645 kr
  • Barn 2,   2 % av bruttoinkomsten, max 1 097 kr
  • Barn 3,   1 % av bruttoinkomsten, max 548 kr

Fritidshem

  • Barn 1,   2 % av bruttoinkomsten, max 1 097 kr
  • Barn 2,   1 % av bruttoinkomsten, max 548 kr
  • Barn 3,   1 % av bruttoinkomsten, max 548 kr

Regler, taxor och rutiner för barnomsorg

Planeringsdagar förskolepersonal

En dag i månaden är det planeringsdag för personalen på våra förskolor. Dessa dagar har våra förskolor begränsad verksamhet från kl 15:00. Datum för planeringsdagarna meddelas i god tid före varje tillfälle.

App för förskolescheman

Du som vårdnadshavare ska rapportera ditt barns närvarotider på förskolan i appen Edlevo. Här kan du registrera och ändra ditt barns schema på ett smidigt sätt. 

Observera - appen gäller endast förskolan. Schema för fritidshem registreras i Skola 24. 

Här kan du läsa mer om hur du går till väga.