Beställning av betygskopior

Om du gått gymnasieskola i Karlstad går äldre betygskopior att beställa på Karlstad kommuns webbplats.

Dina betyg sparas på de kommunala gymnasieskolorna i ungefär 10 år, därefter skickas de till Kommunarkivet.