Skolläkare

Vår skolläkare bokas genom skolsköterskan på respektive skola.