Synpunkter och klagomål förskolor och skolor

Har du synpunkter på verksamheten i våra förskolor och skolor? Något som vi gör extra bra? Något som vi kan göra bättre? Kontakta oss – vi vill veta!

Dina synpunkter kan handla om många olika saker, till exempel läxor, prov, bemötande, kommunikationen, stöd, trygghet med mera.

Kommunala verksamheter

 1. Ta i första hand kontakt med ansvarig personal på din förskola eller skola. Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor beroende på elevens ålder.
 2. Om du inte får hjälp av ansvarig personal kan du kontakta rektor.
 3. Om du fortfarande inte har fått hjälp kan du skriva till sektor utbildning genom att fylla i formuläret för synpunkter och klagomål
  Förvaltningen, tar emot, registrerar och behandlar ditt klagomål. Senast två veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar. Vi kommer att använda ditt ärende som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.
 4. Om du inte är nöjd med svaret kan du kan du göra din anmälan till Skolinspektionen.

Fristående verksamheter

 1. Fristående verksamheter har egna rutiner och vi ber dig kontakta den förskola eller skola det gäller.
 2. I de fall du inte är nöjd med svaret kan du göra en anmälan till kommunstyrelsen i Kils kommun. Mejla då till kommun@kil.se
 3. I de fall du inte är nöjd med svaret från förvaltning och kommunstyrelse, kan du göra din anmälan till Skolinspektionen. Information om anmälan på Skolinspektionens sida.

Tillsyn

Genom regelbunden tillsyn kontrollerar ansvariga myndigheter att verksamheten lever upp till gällande lagar och förordningar, så att alla barn i Kils kommun ska få en likvärdig utbildning, oavsett huvudman för verksamheten.

 • Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av grundskolor och gymnasieskolor samt kommunala förskolor och skolor.
 • Kommunstyrelsen ansvarar för tillsynen av fristående förskola.
 • Om ditt ärende gäller kränkande behandling eller diskriminering, ska du istället vända dig till Skolinspektionen. På Skolinspektionen.se kan du läsa mer om hur du gör en anmälan.