Ämneskurser

Vi erbjuder undervisning i följande ämnen.

Du får undervisning enskilt eller i grupp på den skola du går på eller i våra lokaler på Sannerudsskolan, Karlslundsgatan 6. Dans, graffiti, bild, film- och medieverksamhet samt teater sker på Sannerudsskolan och alltid i grupp.

Från vilken ålder får jag börja?

Från 4 år - dans

Från 6 år  - stråkinstrument såsom fiol och cello

Från 7 år - teater, bild

Från 8 år - alla övriga, utom sång

Från 10 år - sång