Orkester, ensemble,  instrumentverkstad

Orkestrar

Kulturskolan har en bred orkesterverksamhet bestående av både traditionella blåsorkestrar såväl som storband på olika nivåer. 

Ensembler

Vi har en omfattande ensembleverksamhet med stråkensembler, slagverksensemble, gitarrorkestrar, rockband, saxofonensemble med flera. Dessa framträder vid Kulturskolans olika konserter under läsåret. De medverkar också vid olika evenemang som anordnas i kommunen.

Instrumentverkstad för årskurs 1

Här får barnen i årskurs 1 prova träblås- (klarinett, saxofon, flöjt) och bleckblåsinstrument (trumpet, horn). ”Instrumentverkstaden” sträcker sig över två terminer och innehåller förutom instrumentprovning även rytmik och sång. Detta för att under en längre tid få en bred baskunskap och möjlighet att känna efter vilket instrument man så småningom skulle vilja välja.