Avanmälan

Om avanmälan inte sker enligt nedan debiteras eleven även om man inte infinner sig på sina lektioner.

Avanmälan måste ske skriftligt, av målsman eller myndig elev, via SpeedAdmin eller e-post. 
För att undvika avgift ska avanmälan ske innan första lektionstillfället.

Har du av någon anledning inte tillgång till Bank-Id kan du kontakta oss på telefon 0554 19582 eller via e-post till elisabeth.johansson@kil.se

Om du är befintlig elev men inte fått inloggningsuppgifter till SpeedAdmin, kontakta Elisabeth Johansson, telefon 0554 19582 eller e-post elisabeth.johansson@kil.se