Avgifter, regler och information

Debitering och frånvaro

Debitering sker med full avgift från första lektionstillfället. Om uppsägning inte sker enligt nedan debiteras eleven även om man inte infinner sig på sina lektioner.

Det är viktigt att du anmäler frånvaro till respektive lärare eller till kulturskolan@kil.se  Vid tre oanmälda frånvarotillfällen kan du förlora din plats.

Obetalad faktura skickas till inkasso. Kontakta oss så snabbt som möjligt om du har problem med en faktura eller om du önskar delbetalning.

Instrumenthyra

Övningsinstrument måste finnas i hemmet. Kulturskolan hyr ut stråk- och blåsinstrument i mån av tillgång. Prata med din lärare.

Gitarr, slagverk, piano och keyboard kan du inte hyra hos oss.

Kostnaden för att hyra instrument är 350 kronor per termin och instrument, vilket tillkommer utöver terminsavgiften.

Avgifter

Kursavgift, 860 kronor per termin.

Vuxna över 20 år, 1400 kronor per termin.

Studerande över 20 år, 860 kronor per termin.

Orkester, ensemble och kör ingår i kursavgiften. Vill du bara delta i orkester, ensemble eller kör kostar det 550 kronor per termin.

Flöjtlek och instrumentverkstad kostar 550 kronor per termin.

Instrumenthyra, 350 kronor per termin.

Familjerabatt

Äldsta personen fullt pris.

Andra familjemedlemmen betalar 688 kronor.

Tredje familjemedlemmen betalar 602 kronor.

Fjärde familjemedlemmen betalar 516 kronor.

Rabatten gäller inte vuxna, orkester, ensemble, kör, flöjtlek eller instrumentverkstad.

Övrig information

Det kan även tillkomma kostnader för böcker och annat material.

Undervisning erbjuds företrädesvis till barn och ungdomar från 4 år, folkbokförda i Kils kommun

Eleven antas till undervisning under förutsättning att det finns plats på valt ämne. Finns det ej plats ställs eleven i kö och kötiden varierar från ämne till ämne

Olika aktiviteter har olika startålder och bestäms i samspråk med lärarna

Vuxna får anmäla sig och tas emot i mån av plats, men barn och ungdomar har företräde

För frågor, kontakta gärna Kultur- och fritidschef Charlotta Anderberg 0554-192 54