Personal

Porträtt på Charlotta Anderberg

 

Charlotta Anderberg
Kultur- och fritidschef

charlotta.anderberg@kil.se

   

 

Elisabeth Johansson
Kultur- och fritidssamordnare

elisabeth.johansson@kil.se

 

 

 

 Porträttbild på Katarina Widell

Katarina Widell
Kultur- och fritidssamordnare

katarina.widell@kil.se

   
 Musiklärare Mikael Holmgren, trumpet och saxofon


Mikael Holmgren
undervisar i klarinett och saxofon. Leder Kils Paradorkester.
Ansvarar för musikundervisningen i åk 3 på Vikstaskolan.

mikael.holmgren@kil.se

   
 

 

Niklas Lindholm
undervisar i trumpet, trombon, horn och tuba.
Leder Kils Storband, samt deltar i Kils Paradorkester.
Ansvarar för  musikundervisningen i åk 3 på Vikstaskolan.

niklas.lindholm@kil.se 

   

 

Liv Tove Bryne
undervisar i fiol och altfiol.
Leder stråkensembler.

liv-tove.bryne@kil.se 

   

 

Patrik Olsson
undervisar i slagverk och piano.
Deltar i Kils Storband och i Kils Paradorkester.

patrik.olsson01@kil.se

   
 

 

Magnus Ordqvist
undervisar i gitarr, elgitarr och elbas. Leder gitarrorkester.

Skyddsombud.

magnus.ordqvist@kil.se 

   

 

Björn Westin
undervisar i gitarr, elgitarr och elbas. Leder gitarrorkester, Ungdomsorkester och Blås & komp.

bjorn.westin@kil.se

   
Porträttbild på Tove Fjällborg

 

Tove Fjällborg
undervisar i cello.

tove.fjallborg@kil.se

 

 

 

 

Monika von Wachenfeldt
undervisar i dans och sång. Ledare för kören Konfetti. Ansvarig för skapande skola F-9.

monika.von-wachenfeldt@kil.se

   
Porträtt på Eto Olsson

Eto Olsson
undervisar i dans.

eto.olsson@kil.se

   
Porträtt på Cecilie Clausen

 

Cecilie Clausen
undervisar i tvärflöjt. Leder flöjtlek

cecilie.clausen@kil.se

   
Porträtt på Katarina Widell

Katarina Widell
Undervisar i blockflöjt.

katarina.widell@kil.se

   
Porträtt på Fredrik Enbom

 

Fredrik Enbom
undervisar i piano, särskola, musikterapi och träblås. Ledare för Blåsbusarna och blås & komp.Ansvarar för  musikundervisningen i åk 3 på Vikstaskolan.

fredrik.enbom@kil.se

   
Porträtt på Ylva

 

Ylva Nygren Nordh
undervisar i piano och keyboard.

ylva.nygren-nordh@kil.se

   

Porträttbild på Evelyn Frankel

 

Evelyn Frankel
undervisar i media.

evelyn.frankel@kil.se

   

Porträttbild på Tanja Kortelainen

 

Tanja Kortelainen
undervisar i dans och teater.

tanja.kortelainen@kil.se

   
 

 

   
Porträttbild på Olga Karlsson

 

Olga Karlsson
undervisar i bild.

olga.karlsson@kil.se

   
Porträtt på Joakim

 

Joakim Grass
undervisar i graffiti.

joakim@fatnfresh.se

 

   
 Porträtt på Johan Ordqvist

 

Johan Ordqvist
kulturassistent.

johan.ordqvist@kil.se