Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Bodaskolan

Telefon och e-post

Rektor: Anna Fransson, 0554-194 36
Personalrum: 0554-195 01
Kök: 0554-195 68
Skolsköterska: 0554-199 02

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Lisebergsvägen 2
665 93 Kil

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolans uppdrag är att

  • Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
  • Varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever samt vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier.

Läs hela planen här