Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fageråsskolans vision

Vår vision är att på vår skola ska alla barn och vuxna visa förståelse och ömsesidig respekt för varandra. För att förhindra att trakasserier, diskriminering och kränkande behandling uppstår, arbetar vi medvetet för att alla ska känna sig trygga i sin grupp och på vår skola. Vi arbetar också för att skolans personal ska ha samma grundsyn, och att vi ska vara konsekventa i vårt handlande om vi får signaler om att någon form att trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling förekommer.

På vår skola ska alla barn och vuxna känna trygghet, trivsel och arbetsglädje.

På vår skola är alla elever allas elever.

Läs hela planen här