Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Sannerudsskolan 7-9

Telefon, e-post och öppettider

Rektor 7-9: Patrik Backman, 0554-192 32
Rektor biträdande: Ingela Törnblom, 0554-191 34
Rektor biträdande grundsärskolan: Tina Ternström, 0554-191 92
Expedition: Ingrid Lööv, 0554-192 29
Kök: 0554-192 24

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Karlslundsgatan 6
665 30 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Stödverksamhet

Från och med den 1 juli 2014 är det nya bestämmelser i skollagen. Syftet med detta är att förtydliga bestämmelserna om stödinsatser och förtydliga lärares arbete med dokumentation när det gäller stödinsatser.

Extra anpassningar

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ges numera i första hand extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Extra anpassningar kan vara att ge eleven tydliga instruktioner eller att förklara ord, begrepp eller samband innan ett nytt arbetsområde.

Det kan också handla om extra träning i till exempel läsning, räkning, studieteknik eller hjälp att planera och strukturera upp skoldagen.

Att få tillgång till inläst material eller digitala hjälpmedel är ytterligare exempel på extra anpassningar liksom att en speciallärare arbetar med eleven under en kortare period.

Utreder behov av särskilt stöd

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots extra anpassningar behöver skolan utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram.

Utredningen kan också visa att eleven inte är i behov av särskilt stöd och då fattar rektor beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.

Särskilt stöd ges under längre tid och är mer omfattande. Exempel på särskilt stöd kan vara en speciallärare som arbetar med eleven under en längre tid, särskild undervisningsgrupp eller att en elevassistent följer eleven under större delen av skoldagen.

Åtgärdsprogram

Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram är ett arbetsredskap och en plan för vilka åtgärder skolan tänker genomföra.

I åtgärdsprogrammet ska även finnas information om när det ska utvärderas. Utvärderingen är till för att se hur åtgärderna har fungerat.

Fyra speciallärare

Sannerudsskolan 7-9 har fyra speciallärare som arbetar med att ge särskilt stöd under läsåret 2019/2020.