Prao

prao nyhetsbild.jpg - en ovärderlig erfarenhet för eleven

I årskurs 8 och 9 har du som elev obligatorisk prao. På en praoplats kan du lära dig spännande saker och hitta nya intressen inför kommande studie- och yrkesval.

Praon är en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9. 

Här kan du se Skolverkets film om prao

Hitta en praoplats

Alla elever ska söka sina egna praoplatser. Det gör du som en del av det entreprenöriella lärandet, det vill säga ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Om du som elev har svårt att hitta praoplats, så ta kontakt med mentor eller studie- och yrkesvägledare.

När du fått en praoplats

När du har hittat en praoplats ska du lämna ett praobrev till arbetsgivaren.

Därefter ska du och din vårdnadshavare registrera din prao.

Handledaren på din praoplats behöver också registrera sig och godkänna att du ska göra din prao på arbetsplatsen. Om de här båda e-tjänsterna inte är ifyllda innan praon startar, blir det ingen prao. 

Infoblad

Här finns två infoblad som du får av din mentor eller kan ladda ner och skriva ut.

Praobrev till arbetsgivare.pdf 

Fyll i dina uppgifter och lämna till arbetsplatsen som ska ta emot dig som prao.

Infoblad förbered dig inför praon.pdf

Checklista över vad du behöver göra inför praon och en kom ihåg-lista över saker som kan vara bra att tänka på.

E-tjänster

Vårdnadshavare och elev

Registrering inför prao  

Fyll i innan praon startar. 

Arbetsgivare

Registrering av praoplats, godkännande 

Fyll i innan praon startar. 

Närvaroanmälan vid praoplats

Fyll i vid praons slut.

Läs mer om vad som gäller när du tar emot en praoelev

Vanliga frågor och svar

Prao är lagstadgat. Alla elever i årskurs 8 och 9 ska erbjudas prao. Syftet med praon är att ge elever kunskaper om arbetslivet och inspirera till val av studier och yrken.

 

 

När du ska välja en praoplats som passar dig kan det vara bra att fundera kring:

  • Vad är jag intresserad av?
  • Vilka yrken finns inom mina intresseområden?
  • Finns det något yrke jag vill veta mer om?

Här hittar du två intressetest som kan hjälpa dig på vägen:

Praoelever får arbeta max sju timmar per dag eller 35 timmar per vecka. De får inte arbeta övertid. Arbetsdagen får inte starta före klockan 06 eller sluta efter klockan 20.

Praoelever får ha ett lätt och ofarligt arbete och får inte

  • arbeta ensam
  • utföra arbetsuppgifter där de riskerar överansträngning eller olycksfall
  • utföra arbete som innebär stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt
  • arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter
  • ansvara för kontanthantering, kassa eller något som är värdefullt
  • utföra något som kan leda till att någon skadar sig
  • sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak 

 

Eleven är försäkrad genom skolan.

Vill du veta mer om prao?

Se info nedan eller kontakta

studie- och yrkesvägledare

Peter Johansson
0554-191 60