Att vara praoplats

Du som tillhandahåller en praoplats är viktig för att forma elevernas framtid.

Ta emot en praoelev – bidra till samhällsnyttan!
Informationsbroschyr från Skolverket

Att ta emot en praoelev
Film från Skolverket

Arbetsmiljöansvar för arbetsgivare till unga i arbetslivet
Informationssida hos Arbetsmiljöverket

Sammanfattning av vad som gäller för praoelev

En praoelev behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns i verksamheten. Det viktiga är att eleven får känna sig delaktig och vara med under arbetsdagarna.

Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som hjälper till med:

  • Information om de regler, risker och säkerhetsföreskrifter som gäller specifikt för praoplatsen.
  • Introduktion i arbetsuppgifterna och gemenskapen på arbetsplatsen samt se till att möjlighet ges till lunchrast och pauser.

Eleven är försäkrad genom skolan.

Regler för ungdomar i arbetslivet

Praoelever får arbeta max sju timmar per dag eller 35 timmar per vecka. De får inte arbeta övertid. Arbetsdagen får inte starta före klockan 06 eller sluta efter klockan 20.

Praoelever får ha ett lätt och ofarligt arbete och får inte

  • arbeta ensam
  • utföra arbetsuppgifter där de riskerar överansträngning eller olycksfall
  • utföra arbete som innebär stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt
  • arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter
  • ansvara för kontanthantering, kassa eller något som är värdefullt
  • utföra något som kan leda till att någon skadar sig
  • sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak 

Som stöd till dig som handledare under praon finns elevens lärare och skolans studie- och yrkesvägledare.

Har du tackat ja till att ta emot en praoelev?

Här hittar du e-tjänster som du ska använda.

Registrering av praoplats, godkännande 

Fyll i innan praon startar. 

Närvaroanmälan vid praoplats

Fyll i vid praons slut.

Kan du tänka dig att ta emot praoelever?

Kontakta

studie- och yrkesvägledare

Peter Johansson
0554-191 60