Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 Sannerudsskolans målsättning

  • Vi ska skapa ett så positivt och uppmuntrande skolklimat att mobbning, rasism, främlingsfientlighet och kränkande särbehandling aldrig får fotfäste.
  • Alla ska känna sig trygga.
  • Alla ska vara med och känna gemenskap.
  • Ingen ska behöva vara rädd på väg till/från skolan eller ute på gården.

Läs hela planen här