Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Stenåsenskolan

Telefon och e-post

Rektor: Niclas Larsson, 0554-192 57
Biträdande rektor: Marina Hjalmarsson, 0554-192 58
Personalrum: 0554-192 58
Skolsköterska: 0554-192 42
Kök:0554-192 56
Vaktmästare: 070-6181651

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Besöksadress

Malmvägen 2

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Elevråd

I 4 kap 9 § Skollagen (2010:800) står det

"Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem"

Målsättningen på Stenåsenskolan är att eleverna ska kunna vara delaktiga och påverka både sin utbildning och vardag utifrån de områden de har möjlighet att påverka.

Syfte

Elevrådet ska tillsammans arbeta för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs. Elevrådet är ett viktigt forum där man kan diskutera hur det är i skolan och komma med förslag till lösningar på olika frågor.

Alla elever på skolan ska kunna ta upp frågor som de tycker är viktiga och som sedan förs vidare till elevrådet.
Alla elever på skolan bör veta vilka som ingår i elevrådet.

Arbetssätt

Alla klasser utser två representanter som medverkar på elevrådets möten. Före elevrådsmötet har varje klass haft klassråd och diskuterat vilka frågor som är lämpliga att ta upp på skolnivå. Det ska vara frågor som berör hela skolan eller delar av skolan.
Klassens elevrådsrepresentanter är ansvariga för att frågorna från klassrådet tas med till elevrådet. Elevrådet på Stenåsenskolan leds av rektor och protokollförs.