Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tolitaskolans vision

Vår vision är att vi alla på skolan ska visa förståelse och ömsesidig respekt för varandra. För att förhindra att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår, arbetar vi medvetet för att alla ska känna sig trygga i klassrummet och på skolan.

Läs mer här