Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta elevhälsan

Föräldradialogen

Malin Lanäs, 0554-193 25

Skolkuratorer

Christina Aldeland, 0554-192 49

Linn Drufva, 0554-193 17

Skolläkare

Mikael Gustavsson, tider bokas genom skolsköterskan.

Skolsköterskor

Inger Fredriksson, 0554-192 72

Maria Werme, 0554-192 07

Stefan Nilsson, 0554-192 52

Specialpedagoger

Elisabet Thulin, 0554-195 85

Jeanette Alferi, 0554-195 81

Maria Magnusson, 0554-193 47

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Elevhälsans medicinska del, skolhälsovården

En prästkrage som sträcker sig mot himlenSkolhälsovården är elevernas företagshälsovård. Vi tar över från barnhälsovården när barnen börjar skolan.

Skollagen säger att varje skola ska ha en skolsköterska och skolläkare.

Skolhälsovården ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden, från förskoleklassen till år 9.

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande och att skolgången anpassas till elevens behov.

Skolsköterska finns på varje skola i kommunen. Vi har regelbundna telefontider samt skolsköterske- och skolläkarmottagningar. Klicka här för kontaktuppgifter till skolsköterskorna.