Arbetsplan

Arbetet på Vikstaskolan bygger på respekt, ansvar, förutsägbarhet och öppenhet. All personal och elever på skolan formas i vad som kännetecknar ett gott demokratiskt ledarskap och i enlighet med detta verka för en skola som visar stort engagemang i varje elevs kunskapsutveckling och arbetsmiljö.

Klicka här för att läsa hela arbetsplanen