Ny skola 2022

Skissbild ny Vikstaskola 2022

Vårterminen 2022 (ett halvår tidigare än planerat) är den nya Vikstaskolan helt klar. Från och med höstterminen 2021 har vi undervisningen i nya hus 1 och 2. Tidigare under byggnationen hade vi undervisningen i tillfälliga moduler.

När den nya skolan är färdig kommer vi att ha plats för drygt 500 elever.

Förbättrade lär- och lekmiljöer och ökad kvalité

Den nya skolan kommer att innebära att vi får bättre arbetsmiljö, förbättrade lär- och lekmiljöer och bra förutsättningar för att öka kvalitén för våra barn och elever.

Vi kommer bland annat att få ämnesspecifika salar för de ämnen vi tidigare saknat, till exempel i naturorienterande ämnen, slöjd, musik, bild och teknik.

Fakta

  • klar vårterminen 2022
  • plats för drygt 500 elever
  • planerad kostnad 190 miljoner

Bilder och filmer från byggprocessen

Augusti 2021: Nya Vikstaskolan delvis inflyttad

September 2020: Nya Vikstaskolan växer fram

September 2019: Historia och framtid knyts ihop vid Vikstaskolan

Vill du veta mer vänligen kontakta

Niclas Larsson, rektor 0554-192 57
Björn Ahlstedt, projektledare 0554-199 93