Information från rektor 10 aug inför skolstart

Inför skolstart 2021/2022

Hej och välkomna till Vikstaskolan!

Vi hoppas att ni alla haft det riktigt skönt under sommaren och att ni är laddade för ett nytt och lärorikt år tillsammans. Vi som jobbar på skolan ser med spänning fram emot att möta både nya och gamla elever och hoppas ni ska känna er varmt välkomna till oss.

Nya lokaler

Höstens skolstart på Vikstaskolan kommer ske i alldeles nya undervisningslokaler. Vi har flyttat in i Hus 1 och Hus 2 i nya skolan. Lokalerna innehåller undervisningssalar, fritidshem och slöjdsalar.

Det här återstår i byggprocessen

Även om vi fått tillgång till stora delar av nya skolan så befinner vi oss fortfarande i en byggprocess med många provisoriska lösningar och skolområdet är fortfarande en byggarbetsplats.

Under hösten kommer PEAB färdigställa Hus 3 som innehåller undervisningssalar, fritidshem och aula. De kommer även göra klart bibliotek, matsal och idrottshall. Den sista etappen beräknas vara klar innan årsskiftet vilket innebär att vi från januari har tillgång till samtliga lokaler.

Under hösten kommer även en stor del av utemiljön att färdigställas. Viktigt att vi tillsammans påminner elever och barn om att respektera de avstängningar som finns och att ta det försiktigt till och från skolan.

Skolans organisation

Våra yngsta elever i åk F-3 kommer befinna sig på markplan. Förskoleklasserna är i den låga byggnaden längst till höger. I markplan i tegelhusen kommer åk 1-3 vara. Samtliga klasser har fritidshem och skola i samma huskropp. Mellanstadieklasserna kommer vara på våningsplan 2 i tegelhusen.
I samband med skolstarten kommer samtliga klassbeteckningar för alla klasser ändras till A, B och C.

Trafiksituationen

Parkering

I samband med avvecklingen av modulerna och inflyttningen i nya skolan är det en del förändringar. Du som kommer med bil kan parkera vid Tegelbruksvägen, parkering där det står Viksta by. Gångväg via tunneln upp till skolan. Här kommer även personalen parkera.

Avlämningsplats med vändzon

Det finns också en ny avlämningsplats med vändzon vid matsalsmodulen som är skyltad Infart skola.

Skolskjuts, gång och cykel

För elever som åker skolskjuts är det inga förändringar. Bussen kommer från Sannerudshemmets håll och avlämning är på vändzonen vid gatans slut. Säkerheten i samband med skolskjutsarna är viktig och därför vill vi uppmana alla att respektera att denna vändzon endast används av skolbussarna.
Vi uppmuntrar de elever som har möjlighet att antingen gå eller cykla till skolan. 400 nya cykelställ finns och de väntar ivrigt på cyklar.

Idrottsundervisning

Under sommaren revs den gamla idrottshallen. Vår nya hall kommer tas i bruk i samband med vårterminens start. Detta innebär att vi under hösten inte har några omklädningsrum med tillhörande dusch. Idrottslärarna kommer anpassa undervisningen i idrott och hälsa efter förutsättningarna med tanke på att inga duschmöjligheter finns.

Som elev kan man välja att komma i idrottskläder den dagen man har idrott annars erbjuds ombyte i anslutning till varje undervisningslokal och kapprum för de som önskar.

Matsal

Vi kommer fortsätta att använda matsalsmodulen som använts under hela byggprocessen, dock med vissa justeringar. Endast åk F-3 kommer äta i matsalsmodulen. Åk 4-6 kommer serveras mat i nya skolan i anslutning till klassrummen.

Vi hade flera klasser som åt i klassrummet under förra läsåret. Det fungerade utmärkt. Vi ökar i elevantal jämfört med förra läsåret och för att avlasta matsalsmodulen och erbjuda en lugnare matsituation kommer denna lösning gälla under höstterminen.

Corona

Under inledningen av hösten råder samma restriktioner som under våren. Detta innebär att skolstarten kommer ske utan vårdnadshavare. Vi kommer dock göra ett undantag och det gäller åk F och 1. För er som har barn på fritids gäller fortfarande samma rutin som under förra läsåret, vilket innebär lämning och hämtning utomhus.

Nuvarande restriktioner gäller i första hand till den 16 augusti. Vi återkommer med ny info om det blir förändringar.

Studiedagar och lov under höstterminen

Under hösten är det flera studiedagar planerade. Den första infaller den 20 september och då är både skola och fritids stängda. Övriga studiedagar för skolan är den 12 oktober och 17 november, fritids är öppet dessa två dagar. Fritids har även studiedag den 1 november. Som vanligt är det höstlov v.44 och terminen slutar den 21 december.

Läsårstider och blanketter

Information om läsårstider och blanketter som rör skola hittar ni på kil.se/lasarstider

Höstterminen startar måndagen den 16 augusti klockan 08:30. Ordinarie schematider gäller.

Rektor och personal önskar alla varmt välkomna!

Med hopp om gott samarbete

Niclas Larsson
Rektor