Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Vikstaskolan

Telefon och e-post

Rektor Niclas Larsson, 0554-192 57
Personalrum: 0554-192 70
Kök: 0554-192 71
Fax: 0554-415 19

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Grinnemogatan 28
Box 88
665 33 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Information från rektor 10 januari 2020

Då har vi gjort några dagar i nya skolan. Det har varit glada barn som kommit hit och de anpassar sig snabbt till de förändringar som en flytt innebär. Som alltid vid förändringar får man testa vad som fungerar och utifrån det göra anpassningar och ändringar. Det kommer vi säkert behöva göra en tid framåt.

Skolgården i anslutning till modulerna är inte mycket att hurra för i nuläget men vi jobbar på att det ska bli bättre. Barnen är istället hänvisade till närliggande grön- och skogsområden. Vi har tydliga markeringar på området för att tydliggöra inom vilka gränser det är tillåtet att vara och lärarna har guidat runt klasserna så de har fått bekanta sig med ytan. Vi har också hög bemanning ute då området är något större än tidigare.

Vad gäller lämning och hämtning har vi studerat flödet under de inledande dagarna. Tillströmningen av bilar är som störst mellan 08:10-08:25(precis som det alltid varit). Anslutning till skolområdet görs via cykelvägen mellan skolområdet och gräsytan mot Mulleskogen.

Den breddning av infartsvägen som gjorts de senaste dagarna hänger ihop med bygget av nya skolan. På måndag kommer nya avgränsningar sitta vid infarten vilket innebär att området blir något trängre igen. Vi kommer kolla av flödet även då och se om justeringar behöver göras.  Viktigt att alla tar hänsyn och anpassar sig till rådande omständigheter.

Lunchen på Sannerudshemmet fungerar bra. Vi kommer göra en justering vad gäller fritidsbarnen. Från och med måndag kommer vi även förlägga frukost och mellanmål där.

Trevlig helg på er alla!

Niclas Larsson, rektor