Information från rektor 25 februari 2021

Som jag berättat tidigare har vi haft en del elevaktiva projekt som är kopplade till nya skolan. Samtliga elever har fått möjlighet att medverka som inspiratörer och medhjälpare till den framtida skolans konstutsmyckning och har jobbat med denna uppgift under bildlektionerna.

Utställning

Tanken är att de konstnärer som får uppdraget att utsmycka nya skolan ska ta del av elevernas tankar och bilder när konsten ska skapas. Elevernas alster kommer nu att finnas till allmänt beskådande på biblioteket i Kil. Det är många härliga bilder som jobbats fram och nu finns alltså möjlighet att ta del av dessa. Besök gärna biblioteksområdet under sportlovet om ni har möjlighet.

Parkering

I samband med starten efter sportlovet har vi frigjort en del parkeringsutrymme på den yta som i huvudsak används av personalen. Det går bra att använda den fria ytan vid lämning och hämtning om behovet finns.

Ha det skönt och välkomna tillbaks efter lovet!

Med vänliga hälsningar

Niclas