Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Vikstaskolan

Telefon och e-post

Rektor Niclas Larsson, 0554-192 57
Personalrum: 0554-192 70
Kök: 0554-192 71
Fax: 0554-415 19

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Grinnemogatan 28
Box 88
665 33 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Information från rektor 6 februari 2020

Förra veckan hade vi elevråd med fokus på frågor som berör nya skolan. Samtliga klasser har diskuterat hur de trivs både med undervisning och raster. Elevrådet leds av rektor och elevrådsrepresentanterna som medverkade hade med sig klassens synpunkter. Vad gäller undervisningslokaler är alla överens om att de är bättre än tidigare, det är fräschare och ljusare och varje klass har tillgång till flera grupprum. Rasterna fungerar bra, eleverna upplever att de har större yta att vara på och skogen och ängen erbjuder både kullekar, fotboll, kojbyggen, kurragömma med mera. Många klasser upplever också att rasterna är lugnare och att det är mindre bråk. Det som många saknar är gungor och leksaker. Lekplatsen mellan gamla skolan och förskoleklasserna är i nuläget stängd men kommer öppnas upp när rivningen av gamla skolan är klar någonstans runt vecka 9-10.

Denna vecka har vi öppnat upp nya matsalsmodulen. Matsalen har plats för cirka 90 elever och möter de behov som skolan har. Både frukost, lunch och mellanmål serveras där. För er som har barn som äter frukost serveras den i två omgångar, 07.30 (Saltkråkan) och 07.45 (Junibacken). För de barn som äter frukost hemma så finns personal på Junibacken som tar emot när barnen ansluter.

Imorgon fredag 7 februari kommer underlaget på skolgården mellan modulerna att justeras. Det översta lagret med stenar kommer hyvlas bort och ersättas med ett finare material. Arbetet påbörjas klockan 16.00. Ni som hämtar barn efter 16.00 hänvisas till Saltkråkans fritids. Arbetet kommer pågå hela helgen och när alla justeringar är genomförda kommer vi hämta upp pingisbord, bänkar med mera.

Som avslutning vill jag tacka alla som svarat på skolinspektionens enkät, svarsfrekvensen är nu uppe i 67%, vilket innebär att vi kommer få ta del av resultatet som ett led i vårt förbättringsarbete. Stort tack!

Trevlig helg!

Niclas Larsson, rektor