Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Vikstaskolan

Telefon och e-post

Rektor Niclas Larsson, 0554-192 57
Personalrum: 0554-192 70
Kök: 0554-192 71
Fax: 0554-415 19

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Grinnemogatan 28
Box 88
665 33 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Vikstaskolan våren 2022

Information till vårdnadshavare 2021-09-13

När höstterminen startade flyttade Vikstaskolans elever och årskurs sex från Stenåsenskolan in i våra nya lokaler. Från och med vårterminen 2022 hälsar vi Stenåsenskolans övriga klasser välkomna.

Till årsskiftet är hela Vikstaskolan färdigbyggd och från och med vårterminens start är det beslutat att eleverna på Stenåsenskolan kommer att flytta till Viksta.
Idag är halva skolan i bruk och vi är väldigt nöjda med de nya lärmiljöerna och det kommer bli ännu bättre när vi får tillgång till idrottshall, matsal och utemiljö.

Innan vi startar vårterminen 2022 i en gemensam skola kommer klassernas sammansättning att ses över på både Stenåsenskolan och Vikstaskolan och i flera fall kommer nya klasser att bildas. I klassbildningen kommer vi ta hänsyn till klasstorlek, gruppsammansättning samt övriga förutsättningar. Skolan har goda rutiner vad gäller klassbildning och kommer i god tid att informera både elever och vårdnadshavare i varje årskurs om de förändringar som kan bli aktuella.

Skolskjuts

Alla elever från Stenåsenskolan erbjuds plats på Vikstaskolan och kommer även att erbjudas skolskjuts. Skolskjutsen kommer att utgå från Stenåsenskolan. De elever som har fritidsplats kommer att erbjudas det i anslutning till den del av skolan där de har sin undervisning.

Vi ser mycket positivt på att kommunen satsar på skolan och vi ser fram emot vårterminen när vi har alla på plats i nya härliga miljöer.

Mer information

Välkommen att kontakta rektorerna om du har frågor eller synpunkter.