Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Vikstaskolan

Telefon och e-post

Rektor Niclas Larsson, 0554-192 57
Personalrum: 0554-192 70
Kök: 0554-192 71
Fax: 0554-415 19

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Grinnemogatan 28
Box 88
665 33 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Gestaltningsuppdrag

Konstverk till Vikstaskolan

Kils kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två gestaltningsuppdrag vid nya Vikstaskolan. 

Uppdragen avser utformning av

  1. konstverk applicerat direkt på fasaden på Vikstaskolans sporthall
  2. fristående konstverk i utemiljön på Vikstaskolans skolgård

Byggnationen av nya Vikstaskolan är snart färdig. Den nya skolan kommer innebära en bättre arbetsmiljö, förbättrade lär- och lekmiljöer och ge bra förutsättningar att öka kvalitén för skolans elever och personal.

I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del.
Konstnärlig utsmyckning beräknas vara klar höstterminen 2022.

Intresseanmälan för uppdragen

Är du yrkesverksam konstnär i Sverige? Då kan du skicka in din intresseanmälan till Kils kommuns gestaltningsuppdrag.

Behörighet (kvalificeringskrav)

  • Yrkesverksam konstnär i Sverige
  • Vara registrerad för F-skatt

Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha examen från konstnärlig högskoleutbildning (minst tre år) alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på professionell nivå under minst fem år.

Upphandlingen görs i flera steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan. Därefter väljer vi ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag för den konstnärliga gestaltningen. Slutligen fattar vi beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Skissarvodet är 20 000 kronor exklusive moms. Budgeten för genomförandet av respektive uppdrag är 440 000 kronor exklusive moms.

Läs mer och lämna din anmälan

Gestaltningsuppdrag1: Fasadkonst vid nya Vikstaskolan

Gestaltningsuppdrag2: Utomhuskonst vid nya Vikstaskolan