Gestaltningsuppdrag

Konstverk till Vikstaskolan

Uppdragen avsåg utformning av

  1. konstverk applicerat direkt på fasaden på Vikstaskolans sporthall
  2. fristående konstverk i utemiljön på Vikstaskolans skolgård

Upphandlingen har gjorts i flera steg. Först bjöd vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan. Därefter valde vi ut tre konstnärer att arbeta fram skissförslag för den konstnärliga gestaltningen. Slutligen fattade vi beslut om vilken konstnär som fick det slutgiltiga uppdraget.

Tilldelningsbeslut

Följande konstnärer utsågs att lämna skissförslag gällande Gestaltningsuppdrag 1 Fasadkonst 

  • Stina Siljing 
  • Jeanette Path och Remakebolaget
  • Fredrik Vestergård 

 Följande konstnärer utsågs att lämna skissförslag gällande Gestaltningsuppdrag 2 Utomhuskonst 

  • Ellen Heller
  • Henric Ernstson

Gestaltningsuppdrag för ”Konstnärlig gestaltning av Vikstaskolan del 1 Fasadkonst” tilldelas konstnären Stina Siljing. 

Motivering: Stina Siljings vågor är lekfulla och inspirerar till kreativitet med färger som representerar skolans värdegrundsarbete. Verket innehåller dessutom skolbarnens teckningar. 

Gestaltningsuppdrag för ”Konstnärlig gestaltning av Vikstaskolan del 2 Utomhuskonst” tilldelas konstnären Ellen Heller.

Motivering: Hennes verk symboliserar en liten skogsdunge som lockar till samling och social samvaro. Färgerna harmonierar med skolans färger och ger ett tidlöst intryck. Materialet är hållbart och vackert, samt blir ett blickfång. 

 

Konstjurygruppen bestod av: 

Katarina Widell, kultur och fritidssamordnare

Niclas Larsson, rektor Vikstaskolan

Björn Ahlstedt, projektledare 

Carina Berg, lärare Vikstaskolan

Victoria Ekström, lärare Vikstaskolan

Veronica Myrefur, lärare Vikstaskolan

Olle Härdelin, lärare Vikstaskolan

Jessica Hilldén, kommunfullmäktiges ordförande

Berith Larsson, kommunfullmäktige

Christina Bertilsson, kommunfullmäktige

Här kan du läsa tilldelningsbeslutet