Elevernas bilder

"Tänk dig att du fick vara medhjälpare eller inspiratör till en konstnär. Konstnärens uppgift är att utsmycka nya skolan med konst och din uppgift blir att hjälpa till med idéer. Konstnären kommer få ta del av klassens verk och bli inspirerad av dem och att inspirationen kommer medverka till något som förhoppningsvis  kommer finnas kvar väldigt länge."

Elever från gamla Vikstaskolan och Stenåsenskolan fick i uppgift att skapa egna alster som utgångspunkt för den kommande utsmyckningen av nya Vikstaskolan.

Här är några av elevernas konstverk