Nya Vikstaskolan växer fram

Två män i ornage varselvästar och hjälm tittar ut över en byggarbetsplats

Innanför byggstängslet på Runnevål är det full aktivitet. Här pågår bygget av nya Vikstaskolan.

Se film från bygget 

Filmen är textad. För att aktivera undertexterna, använd knappen CC i spelarens nedre, högra hörn och välj språk.

Stomresning under hösten

Den milda vintern som passerat har varit gynnsam för skolbygget. Eftersom det knappt var någon tjäle i backen kunde markarbetena dra igång i oktober förra året och fortsätta under vintern.

I mars påbörjade PEAB gjutningen av plattan och bärande betongväggar. Stomresningen beräknas pågå året ut.

Det är endast betongtrapporna som levereras prefabricerade. Bärande innerväggar och bjälklag gjuts på plats.

Ansträngd trafiksituation

Några meter från byggarbetsplatsen står moduler, där skolans verksamhet pågår. Bygget har påverkat trafiksituationen - det har blivit  trängre att ta sig fram med bil. Byggtrafik med leveranser har en egen infart till bygget samtidigt som vårdnadshavare och skolpersonal har en separat väg till modulerna och en egen parkering.  

– Det är mycket transporter och det är naturligtvis lite av en utmaning, men jag tycker att säkerheten har fungerat bra. Barnen respekterar inhägnaderna, berättar Johan.

Zon för hämtning och lämning

Även Björn Ahlstedt, projektledare från kommunens sida, upplever att det går bra.

– Jag hoppas och tror att de flesta har förståelse för att det handlar om en begränsad tid och att det kommer att bli väldigt bra när vi är klara. Där modulerna står idag blir det parkering och en zon för lämning och hämtning.

Fyrtio personer ur olika yrkesgrupper arbetar på bygget.  – Jag bor på Stenåsen och det  är väldigt skönt att kunna cykla till jobbet. Det här kommer bli fantastiskt bra för Kil, säger Stefan Eriksson, en av snickarna.

Stort bygge

De elever som nu går i moduler flyttar in i nybyggets första etapp höstterminen 2021 och PEAB fortsätter då med resterande delar av skolan. Totalt blir det 9000 kvadratmeter skola som ska stå klar hösten 2022. Då börjar elever från tidigare Vikstaskolan och Stenåsenskolan i den nybyggda skolan.

Förutom ämnessalar innefattar lokalerna också ett skyddsrum, tillagningskök och sporthall. Sporthallen kan delas av så att två klasser kan använda den samtidigt.

– Det här är ett stort bygge med värmländska mått, konstaterar Johan Jingfors.

I slutet av året kommer taket på nya Vikstaskolan att vara på plats. Det blir en byggnad med mörkt tegel och värmebehandlat trä. De lägre delarna kommer att få tak beväxt med sedum. 

Gjutning av blivande golv pågår.

Information om nya Vikstaskolan

  • Den nya Vikstaskolan kommer att ha plats för totalt 525 elever i låg- och mellanstadiet.
  • Skolan ska vara klar höstterminen 2022.
  • Kommunens investering är beräknad till 190 miljoner.
  • Upphandlad byggentreprenör är PEAB.

Mer information hittar du på kil.se/vikstaskolan