Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan

Vi har ett trygghetsteam på skolan och under året arbetar vi förebyggande i klassrummen samt genomför olika gemensamma aktiviteter för att främja gemenskap och trivsel.

Läs hela planen här