Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan

Vi har ett aktivt Likabehandlingsteam på skolan och under året arbetar vi förebyggande i klassrummen samt genomför olika gemensamma aktiviteter som till exempel Kamratdagen, då alla barn och vuxna har en härlig dag.

Läs hela planen här