Trivselregler

Alla elever och personal på Vikstaskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet. Vi arbetar alltid med att främja likabehandlingsarbete och förebygga diskriminering och kränkningar. Målet är att vi tillsammans ska skapa en miljö som främjar inlärning och ger bra förutsättning för social utveckling.

Vikstaskolans trivselregler har utvärderats och tagits fram i samarbete med personal och elever.

Här kan du läsa om Vikstaskolans regler.