Grundskolebiljett

Grundskolebiljetten gäller för resor med buss och tåg, måndag – fredag kl 06.00 – 18.00 under läsåret, i det pendlarområde (färgen på kartan) där elevens hemkommun och skola ingår. Se på kartan eller titta på den beskrivande texten under kartan för att se vilken färg din kommun tillhör.

Läs mer om hur grundskolebiljetten gäller

Inför skolstarten

Det är din hemkommun som prövar om du har rätt till skolskjuts. Om du är berättigad att åka skolskjuts med Värmlandstrafiks bussar och tåg i linjetrafik kan du välja mellan en digital grundskolebiljett eller ett Värmlandskort laddat med en grundskolebiljett.

Alla skolbiljetter beställs via Mina sidor

Plastkort med grundskolebiljett delas ut på skolan. De två första veckorna på höstterminen innan skolan hunnit dela ut kort till alla berättigade elever, får du åka till och från skolan utan färdbevis. Den digitala grundskolebiljetten skickas per sms till elevens mobilnummer.

Om du är skolskjutsberättigad och reser med separat skolskjuts behöver du inget färdbevis. Föraren vet att du ska med.

 

Grundskolebiljett beställas via Värmlandstrafiks Mina sidor.

Steg 1: Beställ din digitala grundskolebiljett

 • Beställning av digital grundskolebiljett görs via Värmlandstrafiks  Mina sidor, inloggning sker med bank-id.
 • När du beställt får du ett sms när din biljett kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad. Gör så här för att skapa ett konto i appen till vilken din grundskolebiljett laddas ned:

 • Starta appen.

 • Välj “Mitt konto” i huvudmenyn och klicka på “Skapa nytt konto”

 • Godkänn hantering av personuppgifter.

 • Skriv in ditt mobilnummer eller din mejladress och klicka på “Skicka” (SMS).

 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen).

 • Gå till appens huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat.

Steg 3: Ladda ner grundskolebiljett till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare ”Skolbiljett” och klicka på länk (som öppnar en nedladdningssida).

 • Klicka på länk till appen ”Värmlandstrafik” (den öppnar appen).

 • I appen: Klicka på ”Hämta biljett”.

 • Nu ser du att att din biljett finns i biljettinkorgen.

 • Tänk på att mobilen behöver vara ansluten till wifi eller surf när du hämtar hem biljetten till appen.

Om du har frågor eller funderingar om grundskolebiljetter kontaktar du din hemkommun.