Val av skola och skolbyte

Glada barn springer på en blomsteräng. Himlen är blå med vita moln.äng

Placering i förskoleklass eller grundskola i Kils kommun

Vem har rätt att välja placering?

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Kils kommun har rätt att välja skolplacering.

Vad händer om jag inte väljer?

Om du inte gör ett val erbjuder kommunen ditt barn en skola i det upptagningsområde där det är folkbokfört.

När behöver jag göra valet?

Om du önskar placering till läsårsstart ska du göra skolvalet senast fredag vecka 9. Om ditt barn flyttat till Kils kommun eller önskar skolbyte går det bra att göra val andra tider på året.

Hur många skolor kan jag välja?

Huvudregel är val av tre skolor rangordnade från ett till tre. Vid skolbyte kan du endast önska en skola.

Vem fattar beslut om placering?

Rektor fattar beslut om placering.

Vilka huvudprinciper och urvalskriterier bygger besluten om placering på?