Grundläggande vuxenutbildning

På grundläggande nivå finns kurser för dig som har kortare utbildning än nio år, är klar med sfi eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning.

Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Innehållet är anpassat till dig som studerar som vuxen. Kurserna ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Dina egna behov och förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du ska studera. Du kan läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasienivå samtidigt.

Vilka kurser du kan läsa på grundläggande nivå hittar du hos våra utbildningsanordnare.