Lärling

Är du intresserad av att veta mer om lärlingsplatser?

Kontakta

Studie- och yrkesvägledare

Thomas Möller

thomas.moller@kil.se
0554-191 35