Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. 

Målet  är att du ska kunna kommunicera på svenska i det vardagliga livet. SFI ger också förberedande kunskaper till dig som vill läsa vidare.

Undervisningen är gratis och du studerar svenska utifrån dina förutsättningar.

Kurser

SFI består av tre studievägar:

• Studieväg 1 – kurs A, B, C och D
För dig som inte har gått i skola eller har kort studiebakgrund och inte kan läsa och skriva.

• Studieväg 2 – kurs B, C och D
För dig som har grundskoleutbildning sen tidigare.

• Studieväg 3 – kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning sen tidigare.

SFI i Kil

På SFI i Kil studerar du på plats och har lärare till din hjälp.
All undervisningen sker på dagtid måndag till fredag.

Personal

Här arbetar två SFI-lärare och en samhällsvägledare. 

Adress

Våra lokaler ligger på Årstidsvägen 13.

Ansökan 

Här hittar du ansökningsblankett.

Fyll i blanketten eller förboka tid och kom till Storgatan 16 och gör ansökan på plats med stöd av studievägledare. 

Studie- och yrkesvägledare

Thomas Möller

thomas.moller@kil.se
0554-191 35

Övriga frågor

Kontakta rektor

Madelene Terner
0554-199 66

Läs mer om SFI hos Skolverket