Välkommen till LärVux

LärVux (Särskild utbildning för vuxna eller det som tidigare kallades Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år.

LärVux bedrivs i Karlstad. Undervisningen sker i små grupper.
Målet för utbildningen är att du med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i ditt lärande. Du ska ha möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Innan du börjar får du träffa en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans tittar vi på dina tidigare kunskaper och erfarenheter från utbildning och sysselsättning. Du har en egen studieplan och läser bara det du har behov av.

På LärVux kan du läsa på en nivå som motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Efter varje avklarad kurs får du som läser på en nivå motsvarande grund- eller gymnasiesärskolan betyg. Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka. Utbildningen kostar ingenting.

Studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Mer information om studierna får du av Vuxenutbildningen i Kil. Vi kan också hjälpa dig med ansökan till utbildningen liksom ansökan om studiestöd.