Varför samlar vi in personuppgifter inom förskola och skola?

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.

I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.

För bildpublicering och marknadsföring inhämtar vi samtycken från vårdnadshavare och även från elever (från 13 års ålder).


Läs mer om hur Kils kommun hanterar personuppgifter